Reklamasjon

For å reklamere på et produkt kjøpt fra SISU Produkter AS, må du henvende deg til den forhandler du har handlet med. Forhandler tar saken opp med SISU. Forhandler må fylle ut dette skjema og sende det til oss.

Varer som sendes til oss uten at det er sendt reklamasjonsrapport vil ikke bli behandlet.

Last ned reklamasjonrapporten her